Телефон: 07802 750162 bookkeeping.mariana@gmail.com

Услуги

  • Подаване на данъчни декларации за самонаети лица Tax return

  • Отваряне на данъчни сметки

  • Данъчно състояние

  • Обжалване на данъчни глоби

  • Консултации

  • Писма до HMRC и други

Всяка услуга има различна цена.

Консултации

Консултациите са писмени.
Задавате писмено въпроса си на имейла bookkeeping.mariana@gmail.com, до три работни дни ще Ви бъде отговорено.

Цената на консултацията е £40.
Банкова сметка:

  • sort code 20-57-76, number 80641316, M A GEORGIEVA
    или
  • sort code 20-24-64, number 13785556, M A GEORGIEVA