Услуги

Съдействие за получаване на NINo

Включва – вземане на час за интервю, придружаване на интервюто за NINo, обаждане по телефона ако не сте получили документа в срок.

Данъчен номер (UTR)

Включва – издаване на данъчен номер на самонаето лице, създаване на онлайн данъчна сметка, регистрация в строителната индустрия. Закриване на данъчен номер.

Създаване на онлайн данъчна сметка, персонален акаунт в gov.uk (Personal tax account)

С вашите данни ще ви бъде създаден профил, който ще ползвате за да виждате какво се случва в досието Ви.

Смяна на данъчен адрес по телефона

Когато сте мой клиент, смяната на адрес в сайта на HMRC се извършва онлайн и е безплатна. За останалите клиенти има цена на услугата.

Съдействие за откриване на банкова сметка (Bank account)

Всяка банка има свои правила за откриване на банкова сметка. В зависимост от това с какви доказателства за адрес разполагате или може да набавите, се избира банка, в която да си отворите сметка. Услугата обикновено включва: консултация за условията на избраната от вас банка, попълване на онлайн апликационната форма на банката, вземане на час за отваряне на банкова сметка и придружаване до банката при отварянето и.

Смяна на българска с английска шофьорска книжка (Driving licence)

Консултация за необходимите документи за смяната на шофьорската книжка, попълване на форма D1 за книжка, категория ‚В‘ и D2 за шофьорска книжка за ‘C’ и ‘D’.

Данъчни декларации на самонаети лица (Tax return)

Те се подават след като имате вече NINo, UTR и банкова сметка. За подаването им е нужно да имате информация за приходите и разходите Ви през данъчната година, информация за удържаните данъци и други ваши лични обстоятелства.

Възстановяване на надвнесени данъци

За някои категории работещи се удържат авансово данъци и в края на годината, след подаване на данъчната декларация, може да имате данъци за възстановяване.

Обжалване на данъчни глоби (appeal of tax fines)

Понякога имате глоби, но имате уважителни причини, след посочването на които, те могат да бъдат отменени. Може да имате и грешен данъчен код ако сте на трудов договор, който да се коригира и да Ви се върнат надвзетите данъци.

Данъчни декларации на самонаети лица (Tax return)

 

Консултации по гореизброените услуги

Консултацията може да бъде в устна или в писмена форма. Тя се заплаща предварително и се получава по телефона или на имейла. Приемат се писмени запитвания по въпроси и се определя цена на консултацията, след заплащането на таксата получавате отговор на поставения въпрос.