Форма за запитвания

Може да задавате писмено Вашите въпроси. След като заплатите 40 паунда на посочената сметка, ще Ви бъде отговорено писмено.

Банкова сметка: за UK: sort code 20-24-64, number 13785556, Barclays Bank

За чужбина: SWIFTBIC BARCGB22, IBAN: GB65 BARC 2024 64137855 56

9 + 2 =

Моля, попълнете всички полета точно и ясно, за да получите своевременно отговор на Вашето запитване.